+A A-

Şeker Hastalığı Diğer Birçok Hastalığın Habercisi Olabilir

Diabetes mellitus (DM) yani şeker hastalığı sürekli bakım gerektiren karmaşık ve kronik bir hastalıktır. Günümüzde oldukça yaygındır ve maalesef giderek daha da yaygınlaşmaktadır.


2002 yılında Türkiye’de şeker hastalığı %7.2 oranında görülürken 2010 yılında %13.7 civarına yükselmiştir. Artış neredeyse %100 olmuştur ve korkutucu düzeydedir. Tüm şeker hastalarının yaklaşık %90’ında Tip 2 şeker hastalığı mevcuttur.

Medicana Anne Çocuk Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Memduh Caymaz diyabetin beraberinde birçok hastalığı da getirdiğini belirterek şeker hastalarına dikkat etmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Şeker hastalığı uzun vadede birçok probleme neden olabilmektedir. Bu yüzden sürekli kan şekerini istenilen düzeylerde tutabilmenin yanında, neden olabileceği problemlerin ve olası kötü sonuçlarının önlenebilmesi için hasta sürekli olarak bu açılardan değerlendirilmeli ve gerekli müdahaleler yapılmalıdır.

Şeker hastalığının yol açtığı diğer hastalıklar nelerdir?

  - Şeker hastalarının yaklaşık üçte ikisi kalp ve damar hastalığı (kalp krizi, kalp yetmezliği, felç gibi) nedeniyle ölmektedir. Şeker hastalığı olan erkeklerde kalp hastalığı 2 kat, şeker hastalığı olan kadınlarda ise kalp hastalığı riski 3-4 kat artmıştır. Şeker hastalığı süresi arttıkça kalp hastalığı riski artmaktadır.

  - Şeker hastalarının neredeyse yarısı aynı zamanda yüksek tansiyon hastasıdır.

  - Şeker hastalarının yine neredeyse yarısında aynı zamanda kan yağı yüksekliği vardır.

  - Şeker hastalığı 20 yaşından sonra görülen körlüğün ana nedenidir. İyi takiple körlük riski %90 azaltılabilir.

  - Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girmek zorunda kalan hastaların %40’ında neden şeker hastalığıdır.

  - Şeker hastalığı özellikle ayak sinirlerinde hasara yol açarak nöropati dediğimiz ayaklarda uyuşma, yanma, ağrıyla giden duruma ve his kaybına yol açabilmektedir.

  - Kaza harici ayak-bacak kayıplarının (kesilmesinin) ana nedeni şeker hastalığıdır.

  - Şeker hastalarında uzun vadede demans dediğimiz (bilişsel fonksiyonlarda bozulma) her türlü bunama, diğer insanlara göre yaklaşık 2 kat daha fazla görülmektedir.

  - Şeker hastalarında maalesef birçok kanser türü daha fazla oranda görülmektedir.

  - Şeker hastalarının büyük bir bölümünde cinsel fonksiyonlar olumsuz etkilenmektedir.

  - Şeker hastası kadınlar gebe kaldıklarında kendileri için; tansiyon yüksekliği, böbrek bozukluğu, nöbet geçirme, kan ve karaciğer hastalıkları gibi, bebekleri için ise; düşük, erken doğum, şeker ve kalsiyum düşüklüğü, sarılık, özellikle kalp ve beyin anomalileri olmak üzere doğumsal anomaliler gibi ciddi sorunlarla karşılaşabilmektedir.

Sonuç olarak; şeker hastalığı tüm vücuttaki şeker yüksekliği nedeniyle hemen hemen bütün organları olumsuz yönde etkilemekte ve başka hastalıklara da davetiye çıkarmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise kardiyovasküler hastalıklardır. Bu yüzden bütün şeker hastaları kesinlikle sigara içmemeli, kilo vermeli, spor yapmalı ve yakından takip edilmelidir. İyi bir takiple, hasta ve hekim işbirliği ile tüm bu problemlerin oluşma riski belirgin derecede azaltılabilmektedir.

Son Güncelleme: 14.08.2017 Medicana